Subscribe:

Ads 468x60px

`

Sabtu, 10 November 2012

Malaysia : 13 Negeri atau 4 Negara? (No.3)

Isu yang penulis huraikan sejak dari 3 minggu yang lepas sudah memasuki ke edisi yang ketiga. Kita sedang menghuraikan tentang Malaysia : 13 Negeri atau 4 Negara?, iaitu untuk mengetahui dan menjelaskan sama ada negara kita ini terdiri daripada 13 buah Negeri atau 4 Negara? (3 Negara setelah ditolak dengan Singapura yang disingkirkan pada 9 Ogos 1965). Kita sudah membincangkan akan perkara-perkara yang mudah seperti maksud tersurat di sebalik Jalur Gemilang dan juga Jata Malaysia. Pada hari ini, penulis akan mengorek lebih dalam akan isu ini iaitu pada Hari Malaysia itu sendiri pada 16 September 1963.

Pengisytiharan Malaysia pada 16 September 1963 oleh Tunku Abdul Rahman juga mempunyai banyak signifikasinya yang tersendiri, namun laungan "Merdeka" oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1957 lebih popular dan mendapat lebih banyak tempat di ruangan halaman buku sejarah jika dibandingkan dengan hari Malaysia diisytiharkan. Mengapa? Berkemungkinan kerana kekecewaan Tunku Abdul Rahman kerana terpaksa menyingkirkan Singapura. (Atau juga mungkin disebabkan yang 16 September 1963 adalah hari lahir Lee Kuan Yew).


Pada tanggal 16 September 1963, Permashuran Malaysia adalah seperti berikut :-

Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mengasihani, Segala pujian-pujian bagi Allah Tuhan seru sekalian alam dan Selawat dan Salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad dan bagi sekalian keluarga serta sahabat-sahabatnya.

BAHAWASANYA, oleh kerana suatu perjanjian yang diperbuat pada Sembilan haribulan Julai tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga antara Persekutuan Tanah Melayu, United Kingdom, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura maka telah dipersetujui bahawa hendaklah disekutukan Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi Negeri Pahang, Negeri Terengganu, Negeri Kedah, Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Kelantan, Negeri Selangor, Negeri Perak, Negeri Perlis, Negeri Pulau Pinang dan Negeri Melaka dan bahawa Persekutuan itu hendaklah dinamakan "Malaysia".

DAN BAHAWASANYA, oleh kerana pihak-pihak dalam perjanjian yang tersebut telah bersetuju bahawa mulai daripada penubuhan Malaysia maka Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura hendaklah tamat daripada menjadi jajahan takluk Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen dan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen tiada lagi mempunyai kedaulatan dan kuasa dalam ketiga-tiga buah negeri itu.

DAN BAHAWASANYA, oleh kerana telah dimasyhurkan suatu Perlembagaan bagi Malaysia yang akan menjadi qanun yang muktamad di dalamnya :

DAN BAHAWASANYA, oleh kerana perlembagaan yang tersebut itu telah diadakan syarat bagi menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan-keutamaan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja serta hak-hak asasi dan kebebasan sekalian rakyat dan bagi menggalakkan keamanan dan kemesraan di dalam Malaysia sebagai kerajaan yang mempunyai raja yang berpelembagaan dan yang berdasarkan demokrasi cara berparlimen. 

DAN BAHAWASANYA, oleh kerana perlembagaan yang tersebut itu telah disahkan oleh suatu undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Persekutuan Tanah Melayu dan Parlimen United Kingdom maka telah berjalanlah kuat kuasa perlembagaan itu pada Enam Belas Haribulan September Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga. 

MAKA DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA MURAH LAGI MAHA MENGASIHANI, saya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Syah, Perdana Menteri Malaysia dengan persetujuan dan perkenan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Yang Terutama Yang Dipertuan Negara Singapura, Yang Terutama Yang Dipertua Negara Sabah, Yang Terutama Gabenor Negeri Sarawak dengan ini mengisytihar dan memasyhurkan bagi pihak umat Malaysia bahawa mulai daripada Enam Belas Haribulan September Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga bersamaan dengan Dua Puluh Lapan Haribulan Rabi'ul Akhir tahun Hijrah Seribu Tiga Ratus Lapan Puluh Tiga, Malaysia yang mengandungi Negeri Pahang, Negeri Terengganu, Negeri Kedah, Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Kelantan, Negeri Selangor, Negeri Perak, Negeri Perlis, Negeri Pulau Pinang, Negeri Melaka, Negeri Singapura, Negeri Sabah dan Negeri Sarawak dengan izin dan kehendak Allah Rab' Al-Alamin akan kekal menjadi sebuah Negara Demokrasi yang merdeka lagi berdaulat serta berasaskan kebebasan dan keadilan dan sentiasa mempertahankan serta memelihara keamanan dan kemesraan umatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa di dunia ini. 

Perdana Menteri.Salinan teks asal Permasyhuran Malaysia dalam Bahasa Melayu ini adalah dalam tulisan jawi yang penulis lampirkan di bawah ini. (Tulaa.. berapa kali cakap belajar tulisan jawi... berapa banyak perkataan Negeri tulis dalam tu.. huhu..)

(tekan untuk besarkan)

Insya-Allah kita akan kupas lagi isu ini di masa akan datang di ruangan yang ke-empat.

Ahad, 4 November 2012

Malaysia : 13 Negeri atau 4 Negara? (No.2)

Pada ruangan yang lepas, penulis sudah menghuraikan sedikit akan apa yang tersurat di sebalik Jata Malaysia untuk mengupas isu sama ada negara kita ini, Malaysia terdiri daripada 13 Negeri atau 4 Negara. Penulis akan menghuraikan dahulu benda-benda yang mudah terlebih dahulu kemudian diikuti dengan perbincangan-perbincangan yang lebih kompleks di masa akan datang.

Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Singapura menerima taraf 'Pemerintahan Sendiri' pada tahun 1959. Lee Kuan Yew pada ketika itu mengusulkan untuk menyatukan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu, namun idea itu tidak dipersetujui beliau sehinggalah tahun 1961. Di mana Tunku Abdul Rahman memutuskan untuk menerima Singapura menyertai persekutuan, dengan tambahan Sarawak, Brunei dan Borneo Utara yang pada ketika itu masih di bawah pentadbiran British. Brunei menarik diri sehari sebelum Perjanjian Malaysia ditandatangani. Jadi selepas 31 Ogos 1963, Sarawak dan Sabah masing-masing sudah menerima kemerdekaan dan berada di dalam status 'Kerajaan Peralihan' sementara menunggu Hari Malaysia pada 16 September 1963.

Photobucket
Persekutuan Tanah Melayu

Sabah

Sarawak

 Singapura
Jadi, daripada bendera-bendera di atas, jika mengikut dakwaan beberapa pihak yang mengatakan Malaysia adalah terdiri daripada 4 Negara ketika 16 September 1963, maka, secara mudahnya bendera Malaysia adalah seperti di bawah. (Sebab kalau ada 4 Negara yang sama taraf, sudah tentulah ada 4 bahagian di bendera Negara tersebut..)Namun, ianya tidak seperti itu. Bendera Malaysia yang baru diambil sempena bendera Persekutuan Tanah Melayu, dengan tambahan 3 lagi jalur dan 3 bucu pada bintang yang digelar sebagai 'Bintang Persekutuan'.

 Flag of Malaysia

Satu lagi bukti jelas yang menyatakan bahawa Malaysia adalah terdiri daripada 14 Negeri ketika Hari Malaysia namun hanya menjadi 13 selepas Singapura disingkirkan pada tahun 1965. Tempatnya diganti dengan Wilayah Persekutuan yang ditubuhkan pada tahun 1970.

Sampai di sini sahaja untuk kali ini. Insya Allah kita akan bersambung di ruangan yang lain untuk mengupas lebih dalam akan isu ini.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails